Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Kho sát h thng nhà v sinh công cng mt s qun ni thành thành ph h chí minh và đ xut
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Liên,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu xây dng mô hình trm trung chuyn rác thiết kế ngm cho qun Tân Bình, TP.HCM /
Tác giả: Phùng Hải Yến,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng s dng túi nylon phân hy sinh hc trên đa bàn qun Bình Thnh và qun 1 đng
Tác giả: Trần Thị Ngọc Yến,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng s dng túi nilon ca sinh viên ti trưng đi hc công ngh TP.HCM (HUTECH) và
Tác giả: Lê Thị Thùy Trâm,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7288
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu xây dng và phát trin khu công nghip Qung phú tnh Qung ngãi theo đnh hưng khu công
Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vi,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát hin trng s dng nưc sinh hot và đ xut gii pháp bo v ngun nưc ngm t khai thác
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.114
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kết ni tuyến-đim du lch đ phát trin tài nguyên du lch sinh thái huyn đo Phú Quc-tnh Kiên
Tác giả: Lê Thị Vu Lan,
Mô tả vật lý: 166 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng chương trình giáo dc môi trưng cho mt s trưng thcs trên đa bàn thành ph Tân An, tnh
Tác giả: Nguyễn Thị Dung,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7007
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và đ xut các gii pháp quy hoch phát trin h thng cây xanh đô th thành
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn