Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu và so sánh hiu qu ca phương pháp lnh đông - vi sóng vi phương pháp x lý enzyme
Tác giả: Lê Hải Dương,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu xây dng bn đ quy hoch môi trưng phc v phát trin bn vng kinh tế - xã hi tnh
Tác giả: Lê Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut mô hình công nông nghip không phát thi (aizes) cho ngành xay xát chế biến lúa
Tác giả: Võ Dương Thu Hương,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut mô hình công nông nghip phát thi (aizes) cho ngành chế biến thy sn gn vi
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đánh giá mt s khía cnh kinh tế trong quy hoch môi trưng ca tnh hu giang /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu cơ s khoa hc xây dng quy hoch môi trưng tnh hu giang đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Thư,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn