Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
nh hưng ca tht phúc thn trong văn hóa và đi sng con ngưi Nht Bn /
Tác giả: Lê Trần Hiếu Trung, Lê Thi Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Hồng Loan(GVHD),
Mô tả vật lý: 23tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Cơ hc cht lng k thut. T.1 /
Tác giả: Trần Chấn Chỉnh, Lê Thị Minh Nghĩa,
Mô tả vật lý: 360 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 532
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn