Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca hc sinh, sinh viên v cht lưng đào to ti trưng cao
Tác giả: Trương Như Thông, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên v cht lưng dch v đào to ti khoa qun tr
Tác giả: Bùi Đức Hòa, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến hiu qu qun lý chi phí trong các d án đu tư công trình dân
Tác giả: Trương Công Nam , Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca doanh nghip nh và va v cht lưng dch v
Tác giả: Lương Ngọc Long, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu và đ xut bin pháp nâng cao hiu qu ca các d án đu tư xây dng công trình tr s cơ
Tác giả: Nguyễn Bá Thành, Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích các nhân t nh hưng đến chương trình bi thưng, gii phóng mt bng đ xây dng thay
Tác giả: Lê Minh Tuyên, Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 221tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến công tác qun lý chi phí ca các d án h tng giao thông trên
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Phương Duy, Lương Đức Long (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến chi phí an toàn lao đng (ATLĐ) và đ xut mô hình d báo đnh
Tác giả: Đỗ Trung Đức, Lương Đức Long (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên v cht lưng đào to khi kinh tế -
Tác giả: Phạm Đức Hiệp, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s hài lòng ca sinh viên đi hc chính quy đi vi cht lưng dch v đào to ti trưng
Tác giả: Huỳnh Minh Tuấn, Hồ Đức Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn