Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t tác đng đến đng lc làm vic ca ngưi lao đng ti công ty TNHH RKW Lotus /
Tác giả: Nguyễn Văn Minh,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích tác đng ca t giá hi đoái đến cán cân thương mi Vit Nam /
Tác giả: ĐàoThị Thủy,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.456
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin cơ chế t ch tài chính ti bn vin Thng Nht Thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Dương Thu Hằng,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t quyết đnh la chn khai thuế qua mng: nghiên cu tình hung ti chi cc thuế huyn
Tác giả: Đoàn Ngọc Bảo Trâm,
Mô tả vật lý: 136 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh ca ngân hàng Thương mi C phn Đu tư và phát trin Vit Nam - chi
Tác giả: Phạm Thị Bích Thảo,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng s dng dch v ngân hàng đin t ti ngân hàng
Tác giả: Diệp Bảo Nghĩa,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng dch v khách hàng ca h thng siêu th Coop Mart giai đon 2012-2015
Tác giả: Lê Thị Thanh Nga,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến hành vi mua căn h chung cư ca ngưi tiêu dùng trên đa bàn tp. H Chí
Tác giả: Huỳnh Văn Trung,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng thương mi đin t ca các doanh nghip Vit Nam thc trng và gii pháp /
Tác giả: Lê Minh Tư,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến đng lc làm vic ca ngưi lao đng ti công ty c phn xây
Tác giả: Nguyễn Thụy Thu Trang,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn