Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên khoa Công ngh Thông tin đi vi cht lưng dch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tiến, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t quyết đnh la chn khai thuế qua mng: nghiên cu tình hung ti chi cc thuế huyn
Tác giả: Đoàn Ngọc Bảo Trâm, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 136 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến đng lc làm vic ca ngưi lao đng ti công ty c phn xây
Tác giả: Nguyễn Thụy Thu Trang, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 153 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến phát trin ngun nhân lc cht lưng cao ca các doanh nghip da giày ti
Tác giả: Hà Anh Tuấn, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 169 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam chi
Tác giả: Đặng Văn Hiển, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 98 tr . ; , cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh ca ngân hàng Thương mi C phn Đu tư và phát trin Vit Nam - chi
Tác giả: Phạm Thị Bích Thảo, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến hành vi mua căn h chung cư ca ngưi tiêu dùng trên đa bàn tp. H Chí
Tác giả: Huỳnh Văn Trung, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng s dng dch v ngân hàng đin t ti ngân hàng
Tác giả: Diệp bảo Nghĩa , Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng dch v khách hàng ca h thng siêu th Coop Mart giai đon 2012-2015
Tác giả: Lê Thị Thanh Nga, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t tác đng đến đng lc làm vic ca ngưi lao đng ti công ty TNHH RKW Lotus /
Tác giả: Nguyễn Văn Minh, Lại Tiến Dĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn