Trang 1 trong 1130 kết quả
Sắp xếp theo
Đo và điu khin nhit đ /
Tác giả: Lâm Mỹ Quyên,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá thc trng áp dng bin pháp kim soát ô nhim cui ngun dng tp trung và đ xut các
Tác giả: Lâm Hoàng Dũng,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu phương pháp s dng xơ da làm giá th trong x lý nưc thi cao su bng quá trình sinh
Tác giả: Phạm Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kinh tế Internet /
Tác giả: Nguyễn Ngô Việt,
Mô tả vật lý: 401 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế trm biến áp 220/110 KV Bo Lc - Lâm Đng /
Tác giả: Ngô Kim Lân,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Enterprise risk management :
Tác giả: Lam James,
Mô tả vật lý: 319 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN: 0471430005
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phương pháp phn t hu hn tính toán khung và móng công trình làm vic đng thi vi nn /
Tác giả: Đặng Tỉnh,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 624.153
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bài tp luyn nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course /
Tác giả: James K,
Mô tả vật lý: 127 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Advanced Listening comprehension :
Tác giả: Dunkel Patricia,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Chương trình qun lý đim thi tt nghip Trung hc cơ s phòng Giáo dc và Đào to huyn Đm Dơi -
Tác giả: Trang Thanh Đạm,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn