Trang 1 trong 1148 kết quả
Sắp xếp theo
Bo mt đin thoi /
Tác giả: Lâm Phạm Duyên Anh,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38412
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cu Khánh An /
Tác giả: Đoàn Văn Tuệ,
Mô tả vật lý: 328 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đ xut mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu ca qun lý môi trưng cho các doanh
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
13 nguyên tc nghĩ giàu làm giàu =
Tác giả: Hill Napoleon,
Mô tả vật lý: 314tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bn đ hc đi cương /
Tác giả: Phạm Ngọc Đĩnh,
Mô tả vật lý: 255tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 526
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Công ngh các sn phm sa :
Tác giả: Lâm Xuân Thanh,
Mô tả vật lý: 198 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 637.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phát trin và qun lý các doanh nghip ngoài quc doanh /
Tác giả: Nghiêm Xuân Đạt,
Mô tả vật lý: 291 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đi cương lch s Vit Nam.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu mc đ nh hưng ca mt s đc cht kim loi nng (Cd2+, Hg 2+) lên quá trình sinh
Tác giả: Nguyên Ngọc Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to thiết b t đng đo đ tăng nhit ca cun dây đng cơ chế đ làm vic không
Tác giả: Võ Văn Hoàng,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn