Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Tasty Bible Stories :
Tác giả: Lehman-Wilzig Tami,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 221.9
ISBN: 1580131115
Bộ sưu tập: Sách đin t
Boards that love fundraising :
Tác giả: Zimmerman Robert M, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.1
ISBN: 0787968129
Bộ sưu tập: Sách đin t
Active alpha :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 48p. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 332.63
ISBN: 9780470275825
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Independent accounts :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xi, 167 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 657.61
ISBN: 9780762313822
Bộ sưu tập: Sách đin t
Selling Social Change (Without Selling Out) :
Tác giả: Robinson Andy,
Mô tả vật lý: 229p. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 361.763
ISBN: 9780787962166
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Adobe Flex 4.5 fundamentals
Tác giả: Labriola Michael, ,
Mô tả vật lý: xxii, 493 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0132788896
Bộ sưu tập: Sách đin t
Textbook of diagnostic microbiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1076 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 9780323089890 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Oxford book of American poetry /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: lvii, 1132 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 811.008
ISBN: 019516251X (hardcover : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Uncontrolled risk
Tác giả: Williams Mark T, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 247 p.)
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 0071749047 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
West's encyclopedia of American law /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 13 v. : , ill., ports., maps, forms ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 349.7303
ISBN: 0787663670 (hardcover set : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn