Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Bo đm tin vay cá nhân ti ACB chi nhánh Ngô Gia T mt s vưng mc và gii pháp /
Tác giả: Hà Thị Ngọc Oanh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đi mi chính sách bo him xã hi đi vi ngưi lao đng /
Tác giả: Trần Quang Hùng,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 368.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu tính kh thi vic dán nhãn sinh thái cho nganh may mc, áp dng thí đim ti công ty may
Tác giả: Phạm Hồng Nhật,
Mô tả vật lý: 155 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn