Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Xông Pèng thêu hoa trên trang trên trang phc may mc ngưi Dao Tin Hòa Bình /
Tác giả: Bàn Thị Kim Cúc, ,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 391.09597
ISBN: 9786049028892
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đi mi chính sách bo him xã hi đi vi ngưi lao đng /
Tác giả: Trần Quang Hùng, Mạc Văn Tiến, ,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 368.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bo đm tin vay cá nhân ti ACB chi nhánh Ngô Gia T mt s vưng mc và gii pháp /
Tác giả: Hà Thị Ngọc Oanh giáo viên hướng dẫn, Phùng Văn Hiếu, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn