Trang 1 trong 1566 kết quả
Sắp xếp theo
Game character design complete :
Tác giả: Thomas Eric,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 794.81536
ISBN: 1598632701
Bộ sưu tập: Sách đin t
Cách s dng ngôn ng ma trn trong lý thuyết tính h thanh /
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Art & design in Photoshop
Tác giả: Caplin Steve, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.686
ISBN: 0415192528
Bộ sưu tập: Sách đin t
Smart Cards, Tokens, Security and Applications
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 392 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9780387721972 (paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Snort intrusion detection and prevention toolkit
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 730 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597490997
Bộ sưu tập: Sách đin t
The underwater photographer :
Tác giả: Edge Martin, ,
Mô tả vật lý: xiii, 392 p. : , col. ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.73
ISBN: 0240519884 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Hardware hacking :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxvii, 537 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1932266836
Bộ sưu tập: Sách đin t
OSSEC host-based intrusion detection guide /
Tác giả: Hay Andrew, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 307 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 DVD (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 159749240X
Bộ sưu tập: Sách đin t
GFI network security and PCI compliance power tools
Tác giả: Posey Brien, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Introduction to Autocad 2010
Tác giả: Yarwood A, ,
Mô tả vật lý: xiv, 441 p. : , ill. (chiefly col.)
Ký hiệu phân loại: 670
ISBN: 1856178684
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn