Trang 1 trong 50 kết quả
Sắp xếp theo
Managing project stakeholders :
Tác giả: Roeder Tres,
Mô tả vật lý: xi, 236 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4/04
ISBN: 9781118504277 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Các tình hung trong ging dy cao hc qun tr kinh doanh ti Vit Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 501tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.007
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Mba trong tm tay ch đ qun lý cht lưng /
Tác giả: George Stephen,
Mô tả vật lý: 283tr. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
MBA in a day :
Tác giả: Stralser Steven,
Mô tả vật lý: xxi, 298 p. : , ill. , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 0471680540
Bộ sưu tập: Sách đin t
Grossman & Baim's cardiac catheterization, angiography, and intervention
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxv, 1141 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Bookkeeping for dummies /
Tác giả: Epstein Lita,
Mô tả vật lý: xiv, 328 pages : , illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 657.2
ISBN: 1118950364
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mba trong tm tay ch đ qun lý d án /
Tác giả: Verzuh Eric,
Mô tả vật lý: 558tr. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Case studies in pain management /
Tác giả: Kaye Alan David, ,
Mô tả vật lý: xvi, 529 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: WL 704.6
ISBN: 1107682894
Bộ sưu tập: Sách đin t
The fast forward MBA in finance, second edition
Tác giả: Tracy John A, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
A nurse's step-by-step guide to transitioning to the professional nurse role /
Tác giả: Thomas Cynthia M, ,
Mô tả vật lý: xxi, 181 pages : , illustrations ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.73069
ISBN: 9781940446233
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn