Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng và gii pháp tín dng đi vi doanh nghip va và nh ti ngân hàng TMCP K Thương Vit
Tác giả: Mai Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác kế toán qun tr ti trưng trung cp kinh tế k thut Tây Nam Á /
Tác giả: Lê Xuân Hội,
Mô tả vật lý: 149 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hóa sinh y hc :
Tác giả: Đỗ Đình Hồ,
Mô tả vật lý: 198 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 612.015
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K thut màng :
Tác giả: Mai Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 515tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 660.28424
ISBN: 9786047370252
Bộ sưu tập: Sách tham kho
K năng gii quyết tranh chp trong kinh doanh thương mi /
Tác giả: Mai Xuân Minh,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn