Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Techniques and principles in language teaching /
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Marti Anderson,
Mô tả vật lý: xix, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780194423601
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Techniques and principles in language teaching /
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Marti Anderson,
Mô tả vật lý: xix, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071 |2 23
ISBN: 9780194423601
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn