Trang 1 trong 162 kết quả
Sắp xếp theo
Music and probability /
Tác giả: Temperley David,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 781.2
ISBN: 0262201666
Bộ sưu tập: Sách đin t
Delegating work :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: viii, 92 pages ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.3128
ISBN: 9781625272232 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Transgressing the Bounds :
Tác giả: Breen Louise A, ,
Mô tả vật lý: 304 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 974.4020883
ISBN: 0195138007
Bộ sưu tập: Sách đin t
The open organization :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: , xiv, 227 pages ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3152
ISBN: 9781625275271
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Return on character :
Tác giả: Kiel Fred, ,
Mô tả vật lý: 276pages , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9781625271303 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Entering Startupland :
Tác giả: Bussgang Jeffrey,
Mô tả vật lý: 230p. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1
ISBN: 9781633693845
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Performing data analysis using IBM SPSS(R) /
Tác giả: Meyers Lawrence S, ,
Mô tả vật lý: xi, 720 pages : , illustrations ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 9781118357019 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Non-cognitive skills and factors in educational attainment
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (437 pages).
Ký hiệu phân loại: 370.1534
ISBN: 9789463005890
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of clinical research :
Tác giả: Portney Leslie Gross, ,
Mô tả vật lý: xix, 892 pages : , illustrations (some color), map ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 610.72/4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
HBR guide to performance management /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: ix, 244 pages : , illustrations ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.3128
ISBN: 9781633692787
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn