Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Đưng đến kết qu thiết kế và thc hin các đánh giá phát trin hiu qu =The Road to Results
Tác giả: Imas Linda G, Morra,
Mô tả vật lý: 560tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 338.910684
ISBN: 9780821378915
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn