Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Frommer's New Mexico
Tác giả: King Lesley S, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (420 p.)
Ký hiệu phân loại: 917.890454
ISBN: 9780470876176
Bộ sưu tập: Sách đin t
Maya medicine :
Tác giả: Kunow Marianna Appel,
Mô tả vật lý: vii, 152 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical-surgical nursing :
Tác giả: Lewis Sharon Mantik,
Mô tả vật lý: 2 volumes (xxxi, 1708 pages, 82 variously numbered pages) : , color illustrations ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 0323086780
Bộ sưu tập: Sách đin t
Business :
Tác giả: Ferrell O, C, ,
Mô tả vật lý: xxxvi, 600 pages : , color illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 9781259179396 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Business :
Tác giả: Ferrell O, C, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 616 pages : , illustrations ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 9780078023132
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Business :
Tác giả: Ferrell O, C, ,
Mô tả vật lý: xxxiv, 616p. : , illustrations ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 9780078023132
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Wellness beyond words :
Tác giả: Harvey T, S, ,
Mô tả vật lý: xii, 243 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 306.44/97281
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn