Trang 1 trong 13888 kết quả
Sắp xếp theo
ABC of Interventional Cardiology (ABC Series).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 51 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 616.12
ISBN: 0727915460
Bộ sưu tập: Sách đin t
Winning the interview game :
Tác giả: Nierenberg Alan H,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 0814472796
Bộ sưu tập: Sách đin t
High Performance Computing in Science and Engineering ' 05 :
Tác giả: Nagel Wolfgang E, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 502.85435
ISBN: 3540283773
Bộ sưu tập: Sách đin t
Home network basis :
Tác giả: Chen Walter Y,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 0130165115
Bộ sưu tập: Sách đin t
New York /
Tác giả: Escott John,
Mô tả vật lý: 22 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 0194228002
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The office survival guide /
Tác giả: Puder-york Marilyn,
Mô tả vật lý: 237 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 650.1
ISBN: 0071462031
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Networked Information Technologies :
Tác giả: Damsgaard Jan,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.4038011
ISBN: 1402078625
Bộ sưu tập: Sách đin t
Marks' Calculations For Machine Design /
Tác giả: Brown Thomas H, ,
Mô tả vật lý: 445 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN: 0071436898
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Concepts in engineering /
Tác giả: Holtzapple Mark T,
Mô tả vật lý: 274 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620
ISBN: 007282199X
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Corporate Power in Civil Society /
Tác giả: Sciulli David,
Mô tả vật lý: 416 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 346.73066
ISBN: 0814797865
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn