Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Professional Red HatʼEnterprise Linux
Tác giả: Norton Peter C, and Kabir Mohammed J, and Sharma Kapil,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0764578596
Bộ sưu tập: Sách đin t
Literacy and learning lessons from a longtime teacher /
Tác giả: Routman Regie, ,
Mô tả vật lý: ix, 174 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 372.6
ISBN: 9780872074798
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The essential guide to selecting and using core reading programs /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: ix, 350 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 372.4
ISBN: 9780872077072
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Jane Eyre's daughter /
Tác giả: Newark Elizabeth, ,
Mô tả vật lý: xxxii, 303 p. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 1402212372
Bộ sưu tập: Sách đin t
Terrorism :
Tác giả: Dyson William E, ,
Mô tả vật lý: x, 519 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.25
ISBN: 9781593455309
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Darcys give a ball :
Tác giả: Newark Elizabeth, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (156 p.)
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 1402215584
Bộ sưu tập: Sách đin t
Text complexity :
Tác giả: Fisher Douglas,
Mô tả vật lý: xi, 140 pages : , illustrations ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 372.47
ISBN: 9780872074781
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Medical-surgical nursing :
Tác giả: Lewis Sharon Mantik,
Mô tả vật lý: 2 volumes (xxxi, 1708 pages, 82 variously numbered pages) : , color illustrations ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 0323086780
Bộ sưu tập: Sách đin t
Textbook of diagnostic microbiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1076 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 9780323089890 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Mohs and cutaneous surgery :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: WR 670
ISBN: 1482221365 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn