Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng đi vi dch v th thanh toán ca
Tác giả: Lê Diễm Phương,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoch đnh chiến lưc tài chính giai đon 2015 - 2020 công ty TNHH MTV đóng tàu và công nghip hàng
Tác giả: Võ Thị Minh Thùy,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s hài lòng khách hàng v th connect24 ca ngân hàng thương mi c phn ngoi thương - chi
Tác giả: Cao Quang Trung,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin chiến lưc marketing công ty c phn đa c đt xanh giai đon 2016 - 2020 /
Tác giả: Bùi Đức Trí Nhân,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng chiến lưc kinh doanh ca Công ty c phn đu tưu phát trin h tng IDICO đến năm 2020 /
Tác giả: Phạm Thị Thùy Dương,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến cht lưng dch v đào to ti trưng Cao đng Kinh tế công
Tác giả: Trần Quốc Hoàng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nâng cao cht lưng dch v đào to ti trưng cao đng Sư Phm Bà Ra- Vũng Tàu /
Tác giả: Lâm Thị Khuyến,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng phương pháp th cân bng đim balanced scorecard (BSC) đ đánh giá hiu qu kinh doanh ti
Tác giả: Phan Thị Lan Anh,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng Tmcp Đi chúng Vit Nam chi nhánh H Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Oanh,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin hot đng chăm sóc khách hàng ti TP.HCM giai đon hu mãi /
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn