Trang 1 trong 57 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân t cht lưng dch v công tác tuyên truyn h tr v thuế nh hưng đến s hài lòng ca
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao hiu qu kinh doanh mng lưi bưu đin văn hóa xã ti Long An đến năm 2020 /
Tác giả: Ôn Thị Kim Hồng,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng công tác tuyn dng công chc cp xã trên đa bàn huyn đng phú, tnh
Tác giả: Hoàng Văn Minh,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3111
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp hoàn thin qun tr ngun nhân lc ti trưng cao đng cng đng Bình Thun giai đon 2016
Tác giả: Nguyễn Thị Hòa,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác tuyn dng và đào to ngun nhân lc ti công ty c phn găng tay Nam Vit /
Tác giả: Nguyễn Cao Phương,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến đng lc tp luyn ca võ sinh ti các câu lc b võ thut thuc
Tác giả: Nguyễn Hồng Sang,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 370.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng ngun nhân lc ti ngân hàng thương mi c phn đu tư và phát trin
Tác giả: Nguyễn Tuân,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng dch v tuyên truyn h tr ngưi np thuế ti cc thuế tnh Bình
Tác giả: Vũ Thị Lan Phương,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Chiến lưc phát trin d lch sinh thái huyn Cn Gi Tp.HCM đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Văn Chính,
Mô tả vật lý: tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti xí nghip khí Vietsovpetro đến năm
Tác giả: Phạm Thu Huyền,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn