Trang 1 trong 57 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin công tác chăm sóc khách hàng cá nhân ti ngân hàng Thương mi c phn Đu tư và phát
Tác giả: Đào Thị Kiều Trinh, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t cht lưng dch v công tác tuyên truyn h tr v thuế nh hưng đến s hài lòng ca
Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu , Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin các chc năng hu ích trên h thng hc tp trc tuyến /
Tác giả: Nguyễn Hữu Luận, Ngô Thị Thúy Vi, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Đình Ánh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca ngưi np thuế v cht lưng dch v công theo cơ chế"mt
Tác giả: Đoàn An Bình, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s hài lòng ca sinh viên đi vi cht lưng dch v đào to ca các trưng đi hc k
Tác giả: Đào Thị Tuyết Mai , Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng ngun nhân lc ti ngân hàng thương mi c phn đu tư và phát trin
Tác giả: Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác thu hút-duy trì và phát trin ngun nhân lc ti bnh vin Răng
Tác giả: Nguyễn Tường Huy, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn