Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Phong thy thc hành :
Tác giả: Tuệ Duyên,
Mô tả vật lý: 227tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 133.3337
Bộ sưu tập: Sách tham kho
THIT K CU BÊ TÔNG CT THÉP D NG LC NHP GIN ĐƠN /
Tác giả: Nguyễn Như Phong,
Mô tả vật lý: 225 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qung cáo theo phong cách Ogilvy Tôn th s đơn gin và tinh tế, bt chp mi quy tc = :
Tác giả: Ogilvy David,
Mô tả vật lý: 216tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 659.1
ISBN: 9786046533665
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cm nang phòng nga và đi phó vi các v kin chng bán phá giá đi vi hàng xut khu Vit Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH