Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Cm nang phòng nga và đi phó vi các v kin chng bán phá giá đi vi hàng xut khu Vit Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu, Đoàn Thị Hồng Vân, Nguyễn Đôn Phong, ,
Mô tả vật lý: 467tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Vn dng nhng nguyên tc Basel trong qun lý n xu ti các ngân hàng thương mi Vit Nam. /
Tác giả: Trần Nam Trung (chủ nhiệm đề tài), , Trịnh Xuân Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Phát trin chế phm dit sâu t dch nuôi cy Serratia marcescens SH1 phân lp t tuyến trùng
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương (chủ nhiệm đề tài), , [và những thành viên],
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 632.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu thu nhn dch đm thy phân t gluten lúa mì đ ng dng trong sn xut thc phm /
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà (chủ nhiệm đề tài), Đỗ Thị Tuyến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu bo him xã hi t nguyn đi vi ngưi lao đng trên đa bàn qun 6 Tp.HCM /
Tác giả: Thái Thị Nho (chủ nhiệm đề tài),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 368.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu sn xut go mm t go nương đ Tây Nguyên /
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên, Nguyễn Thị Ngọc Yến (chủ nhiệm đề tài), , ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 664.725
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Gii pháp phát trin du lch tnh Bình Thun giai đon 2016-2025 /
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu mô hình và điu khin h đin vi lưi /
Tác giả: Nguyễn Hùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn