Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu sn xut xúc xích tit trùng cà chua ti công ty Vissan /
Tác giả: Lê Vân Anh,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các yếu t nh hưng trong quá trình lên men rưu vang chanh dây /
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tng quan tài liu v thc phm chc năng chng oxy hoá /
Tác giả: Đống Thị Anh Đào,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hin trng và nhu cu áp dng sn xut sch hơn ca các doanh nghip sn xut công nghip
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Oanh,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun lý phòng khám nha khoa Vinadental /
Tác giả: Phạm Thị Lan Anh,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu và đ xut các bin pháp nâng cao hiu qu qun lý cht thi rn nguy hi ca công ty xi
Tác giả: Kiều Thị Lê Nga,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công h thng điu khin t đng trên xe búyt /
Tác giả: Lê Đăng Phước,
Mô tả vật lý: 63 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn