Trang 1 trong 131 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca hc sinh, sinh viên v cht lưng đào to ti trưng cao
Tác giả: Trương Như Thông, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi thc hin các th tc hành chính
Tác giả: Phan Võ Lâm Giang , Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng đa dng sinh hc thc vt thân g ti phân khu phc hi sinh thái thuc khu bo
Tác giả: Nguyễn Hương Tràm, Nguyễn Thị Hai (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu mc đ công b thông tin trên báo cáo tài chính ca các doanh nghip niêm yết trên s
Tác giả: Phùng Thị Dâng, , , [và những người khác] , Nguyễn Văn Bảo (GVHD),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ngành khoai mì ti các doanh nghip va và nh trên đa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng, Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng x vi rng trong văn hóa truyn thng ca ngưi Thái Đin Biên /
Tác giả: Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thủy, ,
Mô tả vật lý: 342tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786049028281
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Vn đ "ph n mua vui" trong thi k Nht Bn đô h Triu Tiên (1910 - 1945) và nhng vn đ tn
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy, Nguyễn Đăng Khoa(GVHD),
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 327.5195052
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đào to ngun nhân lc ngành công ngh thông tin ti Tp.H Chí Minh đến năm 2020 /
Tác giả: Lê Đăng Thơ, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát thc trng s dng thuc hóa hc trong sn xut rau ti C Chi Tp.HCM và đ xut gii pháp
Tác giả: Đặng Trần Bảo Cương, Nguyễn Thị Hai (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 632.96
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti y ban Nhân dân thành ph Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn