Trang 1 trong 118 kết quả
Sắp xếp theo
Xác đnh ký ch và đánh giá hiu qu dit sâu ca mt s chng tuyến trùng EPN /
Tác giả: Lê Thị Tiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 632.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Factors influence online shopping intentions.nhommua.com - a case study /
Tác giả: Dang Thi Thu Yen,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Employee motivation implementation at Phu My fertilizer and chemicals plant :
Tác giả: Nguyen Hai Dang,
Mô tả vật lý: 27tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Vn đ "ph n mua vui" trong thi k Nht Bn đô h Triu Tiên (1910 - 1945) và nhng vn đ tn
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 327.5195052
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu h thng tng đài EWSD /
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3886
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin trung tâm anh ng Vit M /
Tác giả: Trần Thanh Sơn,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế ti ưu phanh lưu cht t biến xét đến các hình dng khác nhau ca v phanh /
Tác giả: Phòng Cún Pẩu,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 629.246
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Application of Qos in Designing Network ng dng k thut cht lưng dch v vào thiết kế mng /
Tác giả: Trương Thị Mỹ Dung,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng v cht lưng dch v đào to ca sinh viên ti Trưng đi hc
Tác giả: Nguyễn Đặng Khoa,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti y ban Nhân dân thành ph Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn