Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Xác đnh ký ch và đánh giá hiu qu dit sâu ca mt s chng tuyến trùng EPN /
Tác giả: Lê Thị Tiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 632.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế cung cp đin trung tâm công ngh thi trang trưng cao đng Công Ngh Dt May Thi Trang
Tác giả: Nguyễn Lâm Tiến,
Mô tả vật lý: 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát hot tính chng oxy hóa và gim đưng huyết ca các loi cao chiết t mt s loi go
Tác giả: Lương Thị Ngọc Hân,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.725
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Hưng dn thc hành coreldraw 8 /
Tác giả: NguyễnTiến,
Mô tả vật lý: 1003tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Vn đ "ph n mua vui" trong thi k Nht Bn đô h Triu Tiên (1910 - 1945) và nhng vn đ tn
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 327.5195052
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tin t ngân hàng /
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn,
Mô tả vật lý: 333 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiu nguyên nhân gây lũ - lt và phân tích hin trng các gii pháp phòng, tránh lũ - lt tnh
Tác giả: Đặng Thủy Tiên,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu ng dng biến đi wavelet trong phân tích và ưc lưng các tham s mô hình lưu lưng đa
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Th tc thành lp và đăng kí doanh nghip. Lý lun và thc tin /
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Microsoft Access 2000 lp trình và ng dng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1079 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn