Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đánh giá mc đ nh hưng ca nưc thi sn xut chế biến m cao su đn cht lưng nưc
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
T đin gii nghĩa Thư vin hc và Tin hc Anh - Vit /
Tác giả: Phạm Thị Lệ Hương,
Mô tả vật lý: 279 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 020.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cu
Thiết kế đưng qua 2 đim ef /
Tác giả: Vũ Anh Hào,
Mô tả vật lý: 156 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng Neural và x lý nh trong nhn dng, phân loi go trng thành phm /
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh,
Mô tả vật lý: 105tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 621.3670285632
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu, thiết kế s tay hưng dn công tác bo v và x lí môi trưng cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá nh hưng ca vic s dng thuc bo v thc vt & phân bón hóa hc trong canh tác cây lúa
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tng đài đin t /
Tác giả: Nguyễn Anh Vinh,
Mô tả vật lý: 180 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3886
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Lp trình hp ng /
Tác giả: Nguyễn Quang Anh,
Mô tả vật lý: 104
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế đưng qua hai đim A-B /
Tác giả: Cao Thế Anh,
Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, thiết kế s tay hưng dn công tác bo v và x lý môi trưng cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn