Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các nhân t cht lưng dch v đào to nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên ngành Qun
Tác giả: Trần Ngọc Anh Thy, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên khoa kế toán - tài chính - ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t hu ích ca vic s dng smartphone nh hưng đến hot đng hc tp ca sinh viên các
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Ngọc Nhi, Trần Lê Bảo Linh,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 371.33
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các yếu t nh hƣng đến quá trình to ht, bo qun và ny mm ca ht nhân to đi vi
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Cửu Thành Nhân (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Các nhân t nh hưng đến s chun b ca sinh viên các trưng đi hc ngoài công lp ti thành ph
Tác giả: Nguyễn Hữu Cảnh, Hồng Thị Trâm, Diệp Trí Quân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu nguyên nhân gây nh hưng đến s chm tr tiến đ bàn giao công trình xây dng không s
Tác giả: Hồ Văn Trực, Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình to ht, bo qun và ny mm ca ht nhân to đi vi
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Cửu Thành Nhân(GVHD),
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu nhân t nh hưng đến s sn sàng tham gia ca đi tưng có nhu cu và xây dng các ch
Tác giả: Phạm Nguyễn Thế Thành, Lưu Tường Văn (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Dùng phương pháp PCA đ nghiên cu xác đnh các nhân t chính nh hưng đến tiến đ d án trong giai
Tác giả: Lê Mậu Tuấn, Nguyễn Thống (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 197tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn