Trang 1 trong 37 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nhân t nh hưng đến s sn sàng tham gia ca đi tưng có nhu cu và xây dng các ch
Tác giả: Phạm Nguyễn Thế Thành,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t tác đng đến hành vi tiêu dùng ca khách hàng ti các ca hàng tin ích trên
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Anh,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu ng dng nm mc t bánh men đ thu nhn Enzyme Amylase /
Tác giả: Đồng Thị Minh Thanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu thu nhn và tinh sch du t ht chè xanh bng phương pháp ép.
Tác giả: Lê Thị Thanh Vân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu nguyên nhân gây nh hưng đến s chm tr tiến đ bàn giao công trình xây dng không s
Tác giả: Hồ Văn Trực,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng hành vi chp nhn và s dng phương thc thanh toán không tiếp xúc ca ngưi
Tác giả: Trương Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu tác đng ca tin lương nh hưng đến năng sut lao đng ti các doanh nghip nh và va
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.321
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng trong công vic ca nhân viên làm vic ti thanh tra
Tác giả: Trịnh Nguyễn Thanh Phương,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 1241870018
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t tác đng đến đng lc làm vic ca cán b, công chc ti y ban nhân dân các
Tác giả: Phạm Hồng Hải,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
S biến đi ca nhân vt thn thánh t thn thoi đến c tích thn k Vit Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 659tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045395776
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn