Trang 1 trong 105 kết quả
Sắp xếp theo
Nhà cao tng 16/9k đng q.3 /
Tác giả: Phan Nguyên Khải,
Mô tả vật lý: 181 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Khoa hc k thut công ngh cao su thiên nhiên /
Tác giả: Nguyễn Hữu Trí,
Mô tả vật lý: 491 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 678.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Toán hc cao cp :
Tác giả: Nguyễn Đình Trí,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Toán cao cp :
Tác giả: Nguyễn Đình Trí,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mt s các gii pháp nâng cao hiu qu qun tri nhân s ti công ty TNHH Xây Dng - TM Hà Thanh /
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Toán cao cp :
Tác giả: Nguyễn Đình Trí,
Mô tả vật lý: 415 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá hin trng cht lưng nưc sông Dinh tnh Bà Ra - Vũng Tàu và đ xut bin pháp qun lý
Tác giả: Nguyễn Cao Trí,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.112
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
T chc th tc giao nhn hàng xut khu, phân tích giá tr xut khu và mt s bin pháp nhm nâng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nga,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nhà cao tng 16/9 k đng /
Tác giả: Trương Công Định,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun tr ngun nhân lc ti công ty TNHH Đi Vit Bà Ra -
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc An,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn