Trang 1 trong 105 kết quả
Sắp xếp theo
Gii pháp nâng cao hiu qu qun tr ngun nhân lc ti công ty TNHH TM XNK Nguyn và Lê /
Tác giả: Mai Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cao c văn phòng 83 Nguyn Đình Chiu /
Tác giả: Nguyễn Hiếu Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Marketing bnh vin :
Tác giả: Phạm Trí Dũng,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 362.110688
ISBN: :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Mt s các gii pháp nâng cao hiu qu qun tri nhân s ti công ty TNHH Xây Dng - TM Hà Thanh /
Tác giả: Phạm Phi Yên,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các gii pháp nâng cao hiu qu công tác qun tr bán hàng ti chi nhánh công ty TNHH TM Trúc Lâm /
Tác giả: Huỳnh Quốc Cường,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư cao cp Cu Long /
Tác giả: Nguyễn Trí Dũng,
Mô tả vật lý: 174 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi trưng cao đng ngh Đng An, công sut 1000m3/ngày /
Tác giả: Nguyễn Cao Trí,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu ng dng biến đi wavelet trong phân tích và ưc lưng các tham s mô hình lưu lưng đa
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 004.678
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Mt s gii pháp nâng cao hiu qu s dng vn kinh doanh ti công ty TNHH thép Tân Thng Li /
Tác giả: Nguyễn Trí Mỹ Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nhng gii pháp ch yếu nhm nâng cao hu qu qun tr ngun nhân lc ca tng đi lý FEDEX/ Bưu
Tác giả: Nguyễn Thị Trang Thùy,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn