Trang 1 trong 105 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiu qu vic thc hin th tc hi quan đin t đi vi hàng hóa xut nhp khu thương mi
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát đánh giá hin trng cht thi chăn nuôi huyn Hóc Môn /
Tác giả: Huỳnh Văn Hoang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cm x lý nưc sông cp cho sinh hot ca xã Sơn Đông - TP Bến Tre - Bến Tre /
Tác giả: Huỳnh Trọng Đại,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế h thng x lý nưc thi cho nhà máy chế biến m cao su Long Hà, huyn Bù Gia Mp, tnh
Tác giả: Nguyễn Hữu Ánh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng ca doanh nghip khoa hc và công ngh trên đa
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.476
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích hiu qu s dng vn ti các công ty ngành thc phm và đ ung niêm yết trên sàn giao
Tác giả: Nguyễn Thanh Minh,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tính toán thiết kế trm XLNT tp trung khu nhà chung cư cao tng ti F11-Q.6-TP.HCM công sut
Tác giả: Nguyễn Thành Cửu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân lp các loài vi nm kí sinh trên nm Linh chi và đánh giá kh năng đi kháng nm bnh gây hi
Tác giả: Nguyễn Thái Minh Hiếu,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut các gii pháp nâng cao hiu qu công tác qun lý thc hin đu tư xây dng các
Tác giả: Nguyễn Minh Khôi,
Mô tả vật lý: 193tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến giá tr thương hiu trưng đi hc Công ngh TP.H Chí Minh /
Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn