Trang 1 trong 153 kết quả
Sắp xếp theo
K yếu Hi tho Tìm kiếm các gii pháp kinh tế hu hiu, nhm to bưc phát trin đt phá cho thành
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuyền (tổng biên tập), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 462tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 338.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Qun tr thương hiu ti các doanh nghip sn xut hàng tiêu dùng Vit Nam hin nay - nghiên cu
Tác giả: Lê Minh Thư, Nguyễn Huyền Minh (Người hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 13tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đánh gia hin trng và đ xut bin pháp nâng cao hiu qu ca h thng qun lý cht thi
Tác giả: Đỗ Diệu Hằng, Nguyễn Xuân Trường giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng và mt s gii pháp nâng cao hiu qu hot đng giao nhn hàng hóa xut nhp khu bng
Tác giả: Bùi Thị Thanh Tuyết, Nguyễn Thị Minh Sáu(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu h thng kim soát ni b theo hưng ngăn nga ri ro trong hot đng tín dng ti
Tác giả: Nguyễn Mộng Long Châu, Trần Văn Tùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun lý hiu sut làm vic ca nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu biên (dịch) , Nguyễn Quốc Việt (hiệu đính) , First News,
Mô tả vật lý: 167 tr. : , sơ đ ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3125
ISBN: 9786045858738
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu và đ xut bin pháp nâng cao hiu qu ca các d án đu tư xây dng công trình tr s cơ
Tác giả: Nguyễn Bá Thành, Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thc trng hot đng cho vay ngn hn và mt s gii pháp nâng cao hiu qu hot đng cho vay ngn
Tác giả: Đỗ Thị Hồng Nhật Hoa, Huỳnh Thế Nguyễn (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế h thng x lý bi khu vc sau tháp sy cho dây chuyn bt git - công ty c phn
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Nhật, Nguyễn Chí Hiếu (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phân tích các nhân t nh hưng đến hiu qu hot đng tín dng cá nhân ti ngân hàng TMCP Phát
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Yến (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn