Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá đng lc hc tp ca sinh viên niên khóa 2014-2018 (khóa 14) khoa Qun tr du lch - Nhà
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 370.154
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Kho sát nh hưng ca mt s yếu t lên kh năng tăng trưng và to c in vitro ca cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
ng dng GIS phc v công tác qun lý cu ti TP. H Chí Minh /
Tác giả: Lê Hoàng Thanh,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn