Trang 1 trong 41 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty xăng du khu vc II (Petrolimex Sài Gòn) /
Tác giả: Lê Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu s hài lòng ca ngưi dân v cht lưng dch v hành chính công ti UBND phưng Tân Phong
Tác giả: Nguyễn Vân Hoàng,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến cht lưng dch v ca đi lý hi quan trên đa bàn tnh Bà Ra- Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Trọng Bảo,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến tiến đ các d án đu tư xây dng thuc tng công ty du lch Sài Gòn /
Tác giả: Nguyễn Hồng Hải Phước,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin hot đng Marketing-mix cho sn phm mũ bo him ca công ty TNHH nha Chí Thành đến 2020
Tác giả: Lại Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 81tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin hot đng khoa hc và công ngh tnh Long An đến năm 2020 /
Tác giả: Lê Thanh Quang,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.926
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v du lch ti công ty c phn dch v Bến
Tác giả: Nguyễn Khoa Đăng,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp phát trin ngun nhân lc ti trưng Đi hc Hoa Sen đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Hương,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin giá tr thương hiu Saigon Special ca tng công ty CP bia Sài Gòn thông qua các hot
Tác giả: Lê Văn Lợi,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin dch v bán l ti ngân hàng TMCP K thương Vit Nam /
Tác giả: Trần Tăng Thúy Liễu,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.12
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn