Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Chính sách ưu đãi ngưi có công vi Cách mng & quy trình gii quyết h sơ xác nhn ngưi có công /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại (hệ thống),
Mô tả vật lý: 398tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 343.011
ISBN: 9786045978535
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đi tưng tng tư lnh Võ Nguyên Giáp Ngưi anh c ca quân đi nhân dân Vit Nam /
Tác giả: Đồng Sĩ Nguyên (Chỉ đạo nội dung) , Phan Hữu Đại, Hồ Sỹ Bằng (Tổ chức thực hiện), ,
Mô tả vật lý: 469tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các nhân t nh hưng đến ý đnh mua bo him hưu trí t nguyn đi vi khách hàng cá nhân trên đa
Tác giả: Trương Thanh Thùy, Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
T đin bách khoa gii thích thut ng cơ - quang - nhit - đin - nguyên t ht nhân Anh- Anh -
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa, Hoàng Phương, ,
Mô tả vật lý: 1071 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cu
Gii pháp nâng cao đng lc làm vic cho công nhân trc tiếp SX ti NM Phú Hu thuc công ty c phn
Tác giả: Nguyễn Lê Phương Thảo, Lê Kinh Vĩnh (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu thc nghim x lý màu hot tính trong nưc thi dt nhum bng mô hình công ngh sinh hc
Tác giả: Nguyễn Hữu Xuân Nhân, Lê Đức Trung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hi - đáp các vn đ pháp lut v hôn nhân và gia đình, qun lý h tch, h khu, cư trú /
Tác giả: Nguyễn Hữu Đại,
Mô tả vật lý: 399tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 342.08
ISBN: 9786045978245
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti công ty trách nhim hu hn thương mi dch v công
Tác giả: Lô Thị Thu Thảo, Nguyễn Phú Tụ (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao đng lc làm vic cho công nhân trc tiếp sn xut ti nhà máy Phú Hu thuc công
Tác giả: Nguyễn Lê Phương Thảo , Lê Kinh Vĩnh(GVHD), ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn