Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết lp mô hình mng VPN dùng giao thc IPSEC /
Tác giả: Nguyễn Huy Hùng,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mch t đng tr li đin thoi ng dng vi điu khin PIC /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Trinh,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công h thng truyn d liu qua vô tuyến s dng pic micro /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Tùng,
Mô tả vật lý: 86 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đ xut các gii pháp qun lý cht lưng môi trưng cho các chng cư trên đa bàn qun
Tác giả: Nguyễn Thị Cát Tường,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác kế toán chi phí và giá thành sn phm ti công ty chế biến thc phm xut khu
Tác giả: Phạm Nguyễn Thị Hoàng Oanh,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư lô C 23 - 49 Đinh Tiên Hoàng qun Bình Thnh /
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Mô tả vật lý: 177 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hin trng qun lý cht thi rn công nghip nguy hi trên đa bàn TP. Biên Hoà /
Tác giả: Phạm Châu Lan Anh,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy nhit đin /
Tác giả: Dương Vũ Văn,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu các gii pháp công ngh và qun lý môi trưng đ xây dng KCN Tân Bình thành KCN thân
Tác giả: Hoàng Hưng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ph lc :
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn