Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi tp trung cho khu đô th Thành Hưng Huyn Nhơn Trch -
Tác giả: Nguyễn Hứu Tân, Hoàng Hưng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác kế toán chi phí và giá thành sn phm ti công ty chế biến thc phm xut khu
Tác giả: Phạm Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lưu Thanh Tâm giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Din biến cht lưng nưc mt và nhng nguyên nhân làm thay đi cht lưng nưc trong h thng thy
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Hưng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 148 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu, đ xut các gii pháp qun lý cht lưng môi trưng cho các chng cư trên đa bàn qun
Tác giả: Nguyễn Thị Cát Tường, Hoàng Hưng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hin trng qun lý cht thi rn công nghip nguy hi trên đa bàn TP. Biên Hoà /
Tác giả: Phạm Châu Lan Anh, Nguyễn Hoàng Hùng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đánh giá tài nguyên ngun nưc mt, nưc ngm tnh Ninh Thun /
Tác giả: Hoàng Hưng giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Ngọc Đạt, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mch t đng tr li đin thoi ng dng vi điu khin PIC /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Trinh Lê, Phạm Hùng Kim Khánh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy nhit đin /
Tác giả: Dương Vũ Văn giáo viên hướng dẫn, Trần Hoàng Lĩnh giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Quốc Hưng, ,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn