Trang 1 trong 378 kết quả
Sắp xếp theo
Cao c văn phòng Petronas /
Tác giả: Nguyễn Lê Thanh,
Mô tả vật lý: 201 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu thiết kế b điu khin kh rơ kết cu truyn đng cơ khí Backlash /
Tác giả: Lê Văn Phúc,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế đưng qua 2 đim C - D /
Tác giả: Lê Văn Nuôi,
Mô tả vật lý: 217 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, đ xut mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu ca qun lý môi trưng cho các doanh
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phương pháp biu din đc trưng mt ngưi da vào b lc gabor cong và (2D) 2LDA cho nhn dng cá
Tác giả: Lê Thành Luân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Gii phu - sinh lý :
Tác giả: Nguyễn Văn Huy,
Mô tả vật lý: 404tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế chung cư phm thái bưng /
Tác giả: Trần Nam Hải,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cơ hc ng dng :
Tác giả: Nguyễn Nhật Lệ,
Mô tả vật lý: 248tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 620.105
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế chung cư 21-41 tn đà phưng 10 qun 5 tp.hcm /
Tác giả: Cao Lê Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đi cương lch s Vit Nam.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn