Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hóa doanh nghip /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 164tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Marketing dch v /
Tác giả: Nguyễn Lưu Thanh Tân,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đo lưng s hài lòng ca ngưi np thuế khi s dng dch v np thuế đin t ti chi cc thuế qun
Tác giả: Nguyễn Khánh Bình,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Văn hóa doanh nghip /
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý: 156tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu các yếu t ca 5 giác quan nh hưng đến hành vi mua không d tính ca khách hàng ti
Tác giả: Phạm Thanh Hương,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đo đc và trách nhim xã hi trong marketing /
Tác giả: Nguyễn Lưu Thanh Tân,
Mô tả vật lý: 160tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 174.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vn dng các phương pháp, k thut kim toán vào hot đng kim tra, thanh tra sai lch thuế thu
Tác giả: Nguyễn Đức Lưu,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 336.2417
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng hành vi chp nhn và s dng phương thc thanh toán không tiếp xúc ca ngưi
Tác giả: Trương Quốc Bảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn