Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích tình hình tài chính ti Cty TNHH TMDVSX Nga Kim Phát /
Tác giả: Bùi Hạnh Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng phân tích k thut ti Cty CP chng khoán VN Direct /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phú,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s bin pháp nhm nâng cao hiu qu qun tr nhân s ti công ty CP Toyota Đông Sài Gòn /
Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm xây dng chiến lưc kinh doanh sn xut cáp Antena và linh kin đin ti công
Tác giả: Nguyễn Sỹ Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nâng cao hiu qu hot đng bán hàng & tình hình kinh doanhtaij Cty ti công ty CP
Tác giả: Nguyễn Anh Sang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hiu qu qun tr vn lưu đng ca Cty TNHH TMDV Vn Ti Cm Vân /
Tác giả: Dương Hoài Bảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ti công ty TNHH đu tư - tư vn Đông
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng cho vay tiêu dùng ti NH TMCP Sài gòn Thương tín Sacombank -
Tác giả: Vũ Thị Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các gii pháp nhm thu hút vn đu tư nưc ngoài vào lĩnh vc bt đng sn /
Tác giả: Nguyễn Đan Thơ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn