Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Ernesto Che Guevara nht ký hành trình xuyên châu M La Tinh bng xe gn máy= Ernesto Che guevara
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 299tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 918
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn tp luyn phát trin sc mnh cơ bp /
Tác giả: Nguyễn Đình Minh Quý, Bùi Quang Hải, ,
Mô tả vật lý: 279tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp đy mnh hot đng tiêu th sn phm ti công ty TNHH Nam Nht Tiên. /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Minh Thảo, Ngô Ngọc Cương(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu h thng di đng GSM (2G) và tiến trình phát trin mnh (2.5G) /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo, Văn Cừu Hồ giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Xây dng Ontology t kho ng liu dng văn bn /
Tác giả: Lâm Thị Phương Thảo, Nguyễn Chánh Thành, Lê Mạnh Hải (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Marketing bnh vin : sách đào to Cao hc Qun lý bnh vin /
Tác giả: Phạm Trí Dũng, Nguyễn Mạnh Pha (tham gia tổ chức bản thảo), ,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 362.110688
ISBN: :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế và thi công mô hình máy gieo ht đu phng /
Tác giả: Trần Văn Lực, Nguyễn Văn Thao, Vũ Thế Mạnh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm + , 6 bn v
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Hi đáp v lut đin kinh /
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng, Phan Đình Cường, Hoàng Mạnh Cường,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 796.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bóng r /
Tác giả: Iu, M, Portnova, Trần Văn Mạnh (Dịch), Nguyễn Văn Hiếu (Hiệu đính), ,
Mô tả vật lý: 512tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thc hành biên dch lưu loát và sáng to = Toward creative and flawless translation skills /
Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo,
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn