Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Gii pháp đy mnh hot đng tiêu th sn phm ti công ty TNHH Nam Nht Tiên. /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Minh Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu h thng di đng GSM (2G) và tiến trình phát trin mnh (2.5G) /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình bóng ném :
Tác giả: Đỗ Mạnh Hưng,
Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thc hành biên dch lưu loát và sáng to = :
Tác giả: NguyễnMạnh Thảo,
Mô tả vật lý: 190tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Ernesto Che Guevara nht ký hành trình xuyên châu M La Tinh bng xe gn máy= Ernesto Che guevara
Tác giả: Guevara Che,
Mô tả vật lý: 299tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 918
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thc hành biên dch hiu qu = :
Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo,
Mô tả vật lý: tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 428.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế và thi công mô hình máy gieo ht đu phng /
Tác giả: Trần Văn Lực,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm + , 6 bn v
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng Ontology t kho ng liu dng văn bn /
Tác giả: Lâm Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Ngh thut dy tiếng anh hiu qu = :
Tác giả: Bảo Đạt,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9786045870709
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Marketing bnh vin :
Tác giả: Phạm Trí Dũng,
Mô tả vật lý: 170tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 362.110688
ISBN: :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn