Trang 1 trong 66 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, đánh giá hin trng môi trưng và đ xut bin pháp bo v rng ti khu vc d kiến khai
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Minh Chánh giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Nghiên cu thc trng ô nhim và đ xut bin pháp bo v môi trưng trong và sau khai thác ti các
Tác giả: Lê Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp khai thác tim năng phát trin du lch sinh thái bn vng ti khu d tr sinh quyn Cn
Tác giả: Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca doanh nghip đi vi dch v kê khai thuế qua mng trên đa
Tác giả: Hồ Thanh Phúc, Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đánh giá cht lưng nưc ngm và đ xut gii pháp khai thác x lý nưc sinh hot cho
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Công Hào(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.162
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Khái lưc văn minh lun : tác phm quan trng bc nht ca nhà tư tưng khai sáng vĩ đi Nht Bn
Tác giả: Fukuzawa Yukichi, Nguyễn Đỗ An Nhiên (dịch), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 417tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 952.031
ISBN: 9786047738847 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
ng dng GIS trong qun lý và cp phép khai thác nưc dưi đt khu vc Thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Đức Đoan Trang, Lê Văn Trung(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn