Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Improverment of sea tourism services in Vung Tau city /
Tác giả: Nguyen Minh Thuy,
Mô tả vật lý: 42tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mch điu khin bù công sut phn kháng /
Tác giả: Phạm Trần Hoàng Quân,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3136
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Exploring factors affeting employee job saatisfaction at DHL company in Vietnam /
Tác giả: Tran Thi Minh Tam,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
The perception of customer on the social responsibility of enterprises at Ho Chi Minh City /
Tác giả: Nguyen Trong Trung,
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.408
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Business customer satisfaction on electricity service quaility of Ho Chi Minh Power corporation /
Tác giả: Nguyen Thi Thuy Hong,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng thut toán ti ưu by đàn đ ti ưu thông s PID điu khin nhit đ lò nhit /
Tác giả: Nguyễn Viết Trường Long,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.80151
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh ca trưng đi hc Công ngh Tp.H Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Vân,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu nhng đóng góp ca bãi lc ngm dòng chy đng kết hp bãi lc ngm dòng chy ngang trng
Tác giả: Trần Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp phát trin ngun nhân lc trung tâm truyn hình Vit Nam ti Tp.H Chí Minh đến năm
Tác giả: NguyễnXuân Phong,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Job satisfaction and organizational commitment of employees Ho Chi Minh city power corporation /
Tác giả: Le Ngoc Tam,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn