Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nhng đóng góp ca bãi lc ngm dòng chy đng kết hp bãi lc ngm dòng chy ngang trng
Tác giả: Trần Minh Tâm, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến đến đng lc làm vic ca nhân viên trong trung tâm kim đnh và
Tác giả: Phạm Trung Hiếu , Nguyễn Ngọc Đức (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu nh hưng ca thư vin đến vic hc tp ca sinh viên ti trưng Đi hc Kinh tế Thành
Tác giả: Nguyễn Duy Tâm, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 027.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến vic la chn mua rau an toàn ca ngưi dân thành ph H Chí
Tác giả: Chu Nguyễn Đan Thanh, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp phát trin ngun nhân lc trung tâm truyn hình Vit Nam ti Tp.H Chí Minh đến năm
Tác giả: Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Đình Luận (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phát trin hot đng Marketing-mix cho sn phm mũ bo him ca công ty TNHH nha Chí Thành đến 2020
Tác giả: Lại Minh Tâm, Nguyễn Hải Quang (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 81tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc cnh tranh ca trưng đi hc Công ngh Tp.H Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Vân, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng thut toán ti ưu by đàn đ ti ưu thông s PID điu khin nhit đ lò nhit /
Tác giả: Nguyễn Viết Trường Long, Nguyễn Minh Tâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.80151
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Business customer satisfaction on electricity service quaility of Ho Chi Minh Power corporation /
Tác giả: Nguyen Thi Thuy Hong, Phan Thi Giac Tam (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn