Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên khoa kế toán - tài chính - ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Sàng lc hot tính chng oxy hóa ca mt s loài thc vt đnh hưng nghiên cu nguyên liu có tim
Tác giả: Dương Minh Trí, Nguyễn Ngọc Hồng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh mua bo him nhân th ti công ty bo him nhân th DAI-ICHI
Tác giả: Phùng Lâm Sơn, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 123 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t tác đng đến hiu qu hot đng ca các doanh nghip ngành hàng tiêu dùng trên th trưng
Tác giả: Dương Thị Ngọc Hà, Nguyễn Trần Phúc (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.401
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v th ATM ti ngân hàng TMCP
Tác giả: Phạm Thị Thu Hạnh, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 126 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao năng lc qun lý cho đi ngũ viên chc qun lý trong lc lưng thanh niên xung phong Thành
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu hài lòng ca khách hàng hưng lương hưu trí (BHXH) s dng dch v chi tr lương hưu qua
Tác giả: Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến ý đnh mua chung cư dành cho ngưi thu nhp thp ti qun 2 ca ngưi dân
Tác giả: Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Ngọc Dương (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn