Trang 1 trong 92 kết quả
Sắp xếp theo
Tuyn tp mt s điu ưc quc tế v gii quyết tranh chp thương mi quc tế bng tòa án, trng tài
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Trường Sơn,
Mô tả vật lý: 339tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 341.754
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu hot tính quét gc t do và kh năng chng đái tháo đưng trên mô hình đng vt b tn
Tác giả: Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Ngọc Hồng (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 615.321
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Gii quyết tranh chp hp đng thương mi quc tế nhn dng tranh chp, bin pháp ngăn nga và
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: 386tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 341.754
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích tình hình vn dng các phương thc thanh toán quc tế trong hot đng xut khu ti công
Tác giả: Dương Nguyễn Thụy Hồng Ngọc, ,
Mô tả vật lý: 67 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 332.77
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Sàng lc hot tính chng oxy hóa ca mt s loài thc vt đnh hưng nghiên cu nguyên liu có tim
Tác giả: Dương Minh Trí, Nguyễn Ngọc Hồng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 580
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn