Trang 1 trong 96 kết quả
Sắp xếp theo
Kinh tế lưng /
Tác giả: Bành Thị Hồng,
Mô tả vật lý: 178tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 330.015195
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun lý môi trưng :
Tác giả: Schreiner Manfred,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun lý mng LANs và WANs /
Tác giả: Hồng Phúc,
Mô tả vật lý: 454 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 004.65
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tim năng sinh hc t lá cây thanh trà bouea macrophylla griffith và hưng ng dng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Kế toán vn bng tin & các khon phi thu ti DNTN /
Tác giả: Hồng Ngọc Phương Ái,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình lý thuyết k thut phc v bàn :
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngọc,
Mô tả vật lý: 257tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 642.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Bưc đu nghiên cu hot tính ca go lt nâu go lt đ, go lt tím nh hưng đến cân nng và ch
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.725
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
T hc qun lý mng CCNA (Cissco) /
Tác giả: Hồng Phúc,
Mô tả vật lý: 442 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu, thiết kế s tay hưng dn công tác bo v và x lý môi trưng cho chiến sĩ mùa hè xanh
Tác giả: Võ Hồng Anh,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các nhân t tác đng đến kết qu hc tiếng Nht /
Tác giả: Hoàng Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.607
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn