Trang 1 trong 76 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các nhân t cht lưng dch v đào to nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên ngành Qun
Tác giả: Trần Ngọc Anh Thy, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các nhân t cht lưng dch v tuyên truyn h tr ngưi np thuế tác đng đến mc đ s
Tác giả: Phạm Văn Nam, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t cht lưng dch v nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng ti chui ca hàng
Tác giả: Nguyễn Phương Đài, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp nhm nâng cao năng sut lao đng ca doanh nghip chế biến g, trang trí ni tht
Tác giả: Phạm Anh Quốc, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đào to ngun nhân lc ngành công ngh thông tin ti Tp.H Chí Minh đến năm 2020 /
Tác giả: Lê Đăng Thơ, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh la chn chương trình du lch (tour) ni đa ca du khách
Tác giả: Huỳnh Hữu Trúc Phương, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh mua hàng ca ngưi tiêu dùng ti trung tâm đin máy tiêu dùng
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti y ban Nhân dân thành ph Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s hài lòng ca sinh viên đi vi cht lưng dch v đào to ti các
Tác giả: Trương Thị Ngọc Hân, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn