Trang 1 trong 76 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin qun tr ngưi cai nghin ma túy trong lc lưng TNXP Tp.HCM /
Tác giả: Lê Minh Khoa,
Mô tả vật lý: 173 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin hot đng qun lý thu bo him xã hi ti bo him xã hi thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Quốc Thanh,
Mô tả vật lý: 108 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 368.40068
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến tiến đ các d án đu tư xây dng thuc tng công ty du lch Sài Gòn /
Tác giả: Nguyễn Hồng Hải Phước,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Chuyn dch cơ cu ngành kinh tế trên đa bàn qun 9, Tp. H Chí Minh t nay đến năm 2020 /
Tác giả: Cao Thanh Bình,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh mua hàng ca ngưi tiêu dùng ti trung tâm đin máy tiêu dùng
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào,
Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti y ban Nhân dân thành ph Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng dch v di đng ca Viettel ti thành ph Vũng Tàu /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 384.534
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến s gn bó ca ngưi lao đng trong công ty c phn kết cu kim loi và lp
Tác giả: Vũ Thúy Hằng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng mc đ hài lòng ca bnh nhân khám cha bnh ngoi trú đi vi cht lưng dch v ti bnh
Tác giả: Nguyễn Trần Duy Đức,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin mô hình qun lý tp đoàn du khí Vit Nam giai đon 2015-2020 /
Tác giả: Đào Đức Vinh,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.046
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn