Trang 1 trong 75 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán Nguyên vt liu - công c dng c ti Công ty TNHH Vn Ti Quc Tế Nam Vit. /
Tác giả: Trần Phước Thọ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kế toán chi phí sn xut và tính giá thành sn phm ti nhà máy chế biến thc ăn gia súc Hưng Long /
Tác giả: Lê Thị Lan Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phát trin dch v thanh toán quc tế bng phương thc thư tín dng ti ngân hàng thương mi c phn
Tác giả: Nguyễn Phước Tôn Nữ Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH Ngân hàng d liu /
Tác giả: Nguyễn Lê Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Qun tr kinh doanh quc tế :
Tác giả: Nguyễn Văn Dung,
Mô tả vật lý: 461tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.049
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghip v thanh toán quc tế /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo,
Mô tả vật lý: 347tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tính toán Thiết kế h thng x lý nưc thi sinh hot đon lưu vc gia qun 2 và qun Th Đc /
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Nghĩa,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
K thut tính toán trưng nhit đ trong các kết cu vt rn bng phương pháp phân t hu hn /
Tác giả: Nguyễn Minh Hiền,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
K yếu hi ngh khoa hc tr thy sn toàn quc ln th VII - Youthfish 2016. /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 392tr. ; , 39cm
Ký hiệu phân loại: 639.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế và thi công, đo th anten log kênh vtv1-vtv3 dùng phn mm PCAAD và phương pháp tính toán
Tác giả: Nguyễn Bảo Quốc,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.388
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn