Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Qun lý hiu sut làm vic ca nhân viên = Harvard Business Essentials - Performance Management /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu biên (dịch) , Nguyễn Quốc Việt (hiệu đính) , First News,
Mô tả vật lý: 167 tr. : , sơ đ ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3125
ISBN: 9786045858738
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tìm hiu môn hc lch s đng cng sn Vit Nam ( Dưi dng hi và đáp ) /
Tác giả: Bùi Kim Đỉnh chủ biên, Nguyễn Quốc Bảo, Hoàng Thị Điều, ,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 335.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
T đin cm t Vit -Anh /
Tác giả: Nguyễn Hữu Nguyên, Đàm Xuân Tảo hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 791 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 413.21
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cu
20.000 câu đàm thoi Anh - Vit thông dng /
Tác giả: Nguyễn Thu Huyền (chủ biên) , Mỹ Hương (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 357 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 9786046216285
Bộ sưu tập: Sách tham kho
X lý s tín hiu /
Tác giả: Nguyễn Quốc Trung chủ biên, Hoàng Văn Quang, Trần Đình Thông, ,
Mô tả vật lý: 51 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn