Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Kế toán tài sn c đnh và phân tích tình hình s dng tài sn c đnh ti công ty c phn dch v
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích chi phí sn xut kinh doanh, tính giá thành và tình hình thc hin giá thành sn phm
Tác giả: Nguyễn Hồ Yến Linh,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hiu qu ca kinh tế - tài chính d án đu tư siêu th BD Mart Sóng Thn ca doanh nghip
Tác giả: Đoàn Thị Khánh Linh,
Mô tả vật lý: 89 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng chiến lưc kinh doanh cho công ty c phn thương mi Nguyn Kim đến năm 2015 /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán các nghip v thanh toán ti công ty chế biến thc phm xut khu Hùng Vương /
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Hồng,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích hiu qu hot đng kinh doanh tín dng ti ngân hàng TMCP An Bình /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Tứ Ly,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn