Trang 1 trong 86 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến tiến đ các d án đu tư xây dng thuc tng công ty du lch Sài Gòn /
Tác giả: Nguyễn Hồng Hải Phước,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hin th thông tin bng quang báo qua máy vi tính /
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Ri ro pháp lý khi khi nghip /
Tác giả: Đạo Thị Ánh Nguyệt,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đ ha máy tính /
Tác giả: NguyễnQuang Khánh,
Mô tả vật lý: 183 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến cht lưng nm cao su thiên nhiên trên đa bàn TP.HCM /
Tác giả: Nguyễn Đông Thành,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca ngưi đi xe buýt trong thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Lê Thị Hồng Uyên,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kho sát nh hưng ca mt s yếu t lên kh năng tăng trưng và to c in vitro ca cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các yếu t nh hưng đến cht lưng dch v ca đi lý hi quan trên đa bàn tnh Bà Ra- Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Trọng Bảo,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Lp trình hp ng /
Tác giả: Nguyễn Quang Anh,
Mô tả vật lý: 104
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích hot đng sn xut kinh doanh ca Công ty TNHH nhôm Đông Phong /
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn