Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến phát trin du lch sinh thái bn vng ti huyn C Chi - Tp.H
Tác giả: Nguyễn Đức Chí,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến công tác t chc kế toán ti các đơn v s nghip y tế công lp
Tác giả: Mai Thị Thu Hà,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.8322
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng tín dng phc v nông nghip, nông thôn ti Agribank chi nhánh đa kia
Tác giả: Trần Văn Cừ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.178
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến cht lưng dch v k thut ti trung tâm Dch v K thut chi
Tác giả: Phan Quý Tân,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao h thng kim soát ni b ti trưng đi hc Công ngh thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Đỗ Thị Ninh,
Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao s hài lòng ca khách hàng v cht lưng dch v ca công ty du lch Đt Nưc Vit /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Khai thác di sn văn hoá phi vt th hát bi, bài chòi phc v phát trin du lch Bình đnh /
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Bình,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin h thng kim soát ni b ca bnh vin An Bình - Thành ph H Chí Minh
Tác giả: Võ Thị Việt Thùy,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng dch v bưu chính ti bưu đin tnh Long An /
Tác giả: Dương Quốc An,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng ti tình hình t chc công tác kế toán ca qu tr vn cho ngưi lao đng nghèo
Tác giả: Dương Thị Vân Anh,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn