Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca hc sinh, sinh viên v cht lưng đào to ti trưng cao
Tác giả: Trương Như Thông, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca khách hàng khi thc hin các th tc hành chính
Tác giả: Phan Võ Lâm Giang , Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến hành vi gian ln thuế giá tr gia tăng ca các doanh nghip ngoài quc
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 157 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 336.206
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến cht lưng dch v k thut ti trung tâm Dch v K thut chi
Tác giả: Phan Quý Tân, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 125tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu nhng yếu t nh hưng đến hành vi tham nhũng kinh tế trong các cơ quan hành chính nhà
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao cht lưng tín dng hc sinh, sinh viên có hoàn cnh khó khăn ti ngân hàng chính
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp khai thác tim năng phát trin du lch sinh thái bn vng ti khu d tr sinh quyn Cn
Tác giả: Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Quyết Thắng (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t nh hưng ti tình hình t chc công tác kế toán ca qu tr vn cho ngưi lao đng nghèo
Tác giả: Dương Thị Vân Anh, Nguyễn Quyết Thắng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 148tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn