Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Máy thiết b may /
Tác giả: Nguyễn Thành Hậu,
Mô tả vật lý: 116
Ký hiệu phân loại: 687
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
So sánh và chn lc các quy trình PCR phát hin vi khun Orynebacterium Diptheriae gây bnh bch hu
Tác giả: Nguyễn Đỗ Khánh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát và thiết kế h thng x lý nưc thi nhà máy chế biến cao su Hip Thành Bình Dương công
Tác giả: Võ Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu ci to khu cư xá Thanh Đa trong điu kin khí hu biến đi kch bn nưc bin dâng /
Tác giả: Lương Tứ Cường,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 728.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Đánh giá tác đng ca biến đi khí hu đến tài nguyên môi trưng, kinh tế-xã hi vùng ven bin tnh
Tác giả: Nguyễn Thanh Minh,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tác đng ca biến đi khí hu đến tài nguyên nưc Vit Nam /
Tác giả: Trần Thanh Xuân,
Mô tả vật lý: 304tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 333.91
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nghiên cu cơ s khoa hc xây dng quy hoch môi trưng tnh hu giang đến năm 2020 /
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Thư,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin mt s ngành dch v Vit Nam thi hu k WTO /
Tác giả: Nguyễn Đông Phong,
Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế veston /
Tác giả: Nguyễn Thành Hậu,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 746.92
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoàn thin cht lưng dch v ăn ung ti nhà hàng Hương bin /
Tác giả: Nguyễn Phước Hậu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn