Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Qun lý tài chính ngân hàng thương mi /
Tác giả: Châu Văn Thưởng,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghip v ngân hàng 3 /
Tác giả: Châu Văn Thưởng,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun tr ngân hàng thương mi /
Tác giả: Nguyễn Thành Huyên,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn