Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
IELTS : Practice Tests 1 with answers /
Tác giả: James Milton, Huw Bell, Peter Neville, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
IELTS : Practice Tests 2 with answers /
Tác giả: James Milton, Huw Bell, Peter Neville, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
IELTS Ideas and Vocabulary = Luyn thi IELTS Phát trin ý và t vng /
Tác giả: Carolyn Catt, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 64 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Longman : Preparation Series for the TOEIC Test Advanced Course /
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Longman : Preparation Series for the TOEIC Test Advanced Course /
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Longman : Preparation Series for the TOEIC Test More Practice Tests /
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Barron's how to prepare for the Toiec bridge test : Test of English for international communication
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 388 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Longman : preparation series for the Toeic testMore Practice Tests /
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cutting edge Starter Student's book /
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
IELTS Speaking preparation and practice /
Tác giả: Carolyn Catt, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn