Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Longman :
Tác giả: Lougheed Lin,
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cutting edge Starter
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Longman :
Tác giả: Lougheed Lin,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
IELTS :
Tác giả: Milton James,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
IELTS Speaking preparation and practice /
Tác giả: Catt Carolyn,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Barron's how to prepare for the Toiec bridge test :
Tác giả: Lougheed Lin,
Mô tả vật lý: 388 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Longman :
Tác giả: Lougheed Lin,
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Longman :
Tác giả: Lougheed Lin,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
IELTS :
Tác giả: Milton James,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
IELTS Ideas and Vocabulary =
Tác giả: Catt Carolyn,
Mô tả vật lý: 64 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn